Zdraví

Jsou jasně dané kontraindikace?

Kontraindikace je seznam všech zdravotních stavů, které mohou být důvodem k nedoporučení tréninku na vibračním stroji. To však neznamená, že pokud trpíte některou z těchto chorob, nemůžete vibrační stroj vůbec nikdy použít.

 

V mnoha případech je naopak velmi vhodné zařadit vibrační trénink do léčebného plánu. Samozřejmě, že v tomto případě musí být vše na doporučení příslušného lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta a pod přísným dohledem instruktora speciálně vyškoleného na vibrační stroje.

V současnosti probíhá řada studií, které se zabývají vlivem vibračního tréninku na různé formy fyzických obtíží. Některé empirické výzkumy ukazují, že existuje celá řada onemocnění, při jejichž léčbě může hrát cvičení na vibračním stroji velmi důležitou roli. Jedná se například o mozkovou mrtvici nebo Parkinsonovu chorobu.

Pomůže cvičení na vibračním posilovacím stroji DKN v prevenci či léčbě křečových žil?

Křečové žíly jsou způsobeny městnáním krve v žilních kapsovitých chlopních. Vlivem gravitace by krev tekla zpět do dolních částí těla. Jediným způsobem, kterým je tělo schopno tomuto jevu zabránit a pumpovat odkysličenou krev zpět do srdce, je přítomnost kapsovitých chlopní, které brání krvi ve zpětném toku směrem dolů.

Při cvičení na vibračním stroji je výrazně stimulován krevní oběh, což přirozeně podporuje také zpětný tok krve. Doporučujeme Vám, abyste cviky prováděli dynamicky.

Pokud chcete, můžete vyzkoušet masážní cviky, pomocí kterých můžete velmi účinně zlepšit krevní oběh. Před tím, než se však dostanou křečové žíly do přímého kontaktu s vibračním strojem, doporučujeme nejprve jemně promasírovat jejich okolí.

Mají hormony vylučované po cvičení na vibračním stroji nějaké nežádoucí účinky?

Hormony v našem těle působí na řadu soustav. Jsou jakýmisi prostředníky, kteří umožňují zrychlit, nebo naopak zpomalit určité děje v našem těle. Regenerace po cvičení je ovlivňována prostřednictvím hormonů, které tělo přirozeně produkuje a které jsou transportovány krevním řečištěm.

Hladiny těchto hormonů se zvyšují právě po fyzické námaze, nebo po náročném tréninku. Koncentrace těchto hormonů, které tělo přirozeně samo produkuje, nemohou dosáhnout hodnot, které by mohly být tělu škodlivé, nebo které by mohly být považovány za doping.

Organismus má naopak prospěch z těchto vyšších hodnot, protože mu umožňují daleko rychlejší a snazší regeneraci, než kdyby jejich hladiny byly zanedbatelné. Tímto způsobem může tělo vytěžit z tréninku co nejvíce, protože nepotřebuje tolik času na zotavení, jako je tomu v případě jiných způsobů tělesné zátěže.

Hormony podílející se na regeneraci tedy nemohou mít vůbec žádný negativní vliv na organismus.

Můj lékař specialista nezná vibrační posilovací cvičení, na koho se mám obrátit?

Společnost DKN pořádá semináře pro lékaře, fyzioterapeuty a další specialisty po celé zemi. Metoda použití vibrací při tréninku začíná být známá nejen ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Itálii a dalších zemích Evropské unie, ale po celém světě.

Znalost této metody a její použití při nejrůznějších potížích se rychle šíří nejen v odvětvích jako jsou zdravý životní styl a fitness, ale také v oblasti zdravotní a rehabilitační péče.

Pokud by se chtěl Váš lékař nebo fyzioterapeut dozvědět více o této metodě a jejím použití, doporučte mu naše webové stránky, kde jsou prezentovány výsledky několika nezávislých vědeckých studií.

Jak mohu trénovat na vibračním stroji, jestliže jsem diabetik?

Diabetes je kontradikcí tréninku na vibračním stroji, protože při cvičení dochází k rychlému poklesu hladiny cukru krvi, což může u diabetiků vést až ke ztrátě vědomí. Nicméně po lékařské kontrole může diabetik provádět na vibračním stroji DKN kompletní trénink a dosáhnout výrazného zlepšení fyzické kondice.

Mám artrózu. Jak mohu trénovat na vibračním stroji DKN?

Cviční na vibračním stroji DKN může způsobit zmírnění bolestí u pacientů trpících artrózou. U této diagnózy se doporučuje jakákoliv forma cvičení, která příliš nezatěžuje postižené klouby.

Nicméně byste se měl vyvarovat určitých věcí, jako je přepínání kloubů, náhlé, nečekané šoky a prudké pohyby. Jelikož cviky na vibračním stroji vycházejí z přirozených pohybů, je to vysoce vhodná forma cvičení právě pro pacienty s artrózou.

V kterých případech mohou být vibrace škodlivé?

V dnešní době je velký vědecký i mediální zájem o účinky vibrací na lidský organismus. Naše tělo je zkonstruováno k pohybu a dokáže velmi účinně absorbovat všechny druhy vibrací, kterým jsme každodenně vystavováni.

Nicméně za posledních pár století došlo k enormnímu nárůstu množství vibrací, se kterými je naše tělo denně konfrontováno. Řidiči náklaďáků, vysokozdvižných vozíků, konstruktéři, či piloti vrtulníků musí denně absorbovat obrovské množství vibrací, které jim způsobují bolesti kloubů a zad.

Mezi těmito vibracemi a vibracemi pocházejícími z vibračního stroje je však naprosto zásadní rozdíl. Při cvičení na vibrační desce používáte vibrace aktivně, díky tomu se absorbují ve svalech a nikoliv v kloubech. Doba expozice je také daleko kratší a vůbec se nedá srovnávat s dobou, po kterou jsou lidé vibracím vystaveni v pracovním prostředí.

Vibrační stroj DKN vyhovuje standardům ISO pro průmyslové použití s tím, že trénink nepřesáhne 2 hodiny denně. Pokud budete používat vibrační stroj DKN podle našich instrukcí a pod dohledem certifikovaného trenéra, je to daleko bezpečnější forma cvičení, než kterýkoliv jiný druh sportu, či tělesné aktivity.

Jsou jasně dané kontraindikace?

Kontraindikace pro cvičení na vibracnim stroji:

 • Těhotenství
 • DVT/Hluboká žilní trombóza
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Nedávné rány po operaci či chirurgickém zásahu
 • Syntetické/umělé klouby
 • Akutní kýla/onemocnění plotének/spondylolysis
 • Těžká cukrovka
 • Epilepsie
 • Akutní onemocnění/zánětlivé procesy
 • Těžké migrény
 • Použití kardiostimulátoru
 • Nedávno aplikované nitroděložní tělísko, kovové čepy, šrouby, desky, apod.
 • Onkologická onemocnění
 • Potíže se sítnicí/dysfunkce sítnice

 

Zpět do obchodu