Fyziologie

  • Platí pro cvičení na vibračním posilovacím stroji DKN také fitness pravidla? Například pravidlo dvoudenního odpočinku mezi tréninkovými lekcemi?

Většina pravidel pro klasické posilování se dá aplikovat i na vibrační trénink. Nicméně doba pro zotavení je zde daleko kratší, protože ve srovnání s klasickým tréninkem, nedochází k tak výraznému poklesu bílkovin.

Pokud se budete cítit dobře a budete při tréninku postupně přidávat na intenzitě, můžete používat vibrační posilovací stroj DKN každodenně. Doporučujeme, aby Váš tréninkový plán začínal procvičováním větších svalových skupin a pak následovalo posilování menších svalových skupin.

  • Dochází během cvičení na vibračním posilovacím stroji DKN ke zlepšení krevního oběhu v celém těle nebo pouze lokálně?

Při provádění masážního cvičení dochází ke zlepšení krevního oběhu zejména lokálně, což velmi dobře působí zejména proti celulitidě. Svaly jsou při tom však také velmi výrazně prokrvovány.

Během cviků zahrnujících svalové kontrakce dochází obvykle k dočasnému zmenšení prokrvení – tento fenomén je znám jako vasokontrikce. Nicméně již při pouhém stání na vibračním stroji dochází k velmi výraznému prokrvení jak svalů, tak i kůže.

  • Jaké jsou výhody dynamického tréninku?

Cviky na vibračním stroji DKN můžete provádět buď staticky (bez pohybu) nebo dynamicky (s pohybem). Během dne přirozeně zapojujeme své svaly dynamickým způsobem. Z tohoto důvodu jsou dynamické cviky z funkčního hlediska efektivnější (jsou tělu daleko více přirozené).

Pokud je vibrační stroj používán k léčebným účelům, terapeut může doporučit provádět cvičení staticky. Během prvního tréninku na vibračním stroji budete také začínat se statickými cviky. Je to z toho důvodu, abyste si zafixoval správnou techniku cvičení a prováděl cviky nejlepším možným způsobem.

  • Měl bych zároveň provádět také aerobní cvičení?

V principu můžete na vibračním posilovacím stroji DKN provádět i aerobní cvičení, budete-li cvičit dynamicky a mezi jednotlivými cvičeními budete mít jen velmi krátké, případně žádné pauzy.

Pomocí vibračního tréninku můžete docílit většiny efektů, ke kterým dochází při aerobním tréninku. Nicméně zde nedocílíte tzv. efektu hypertrofie (adaptace srdečního svalu na zátěž). Pokud jste atlet a používáte vibrační stroj jako součást, případně přípravu Vašeho pravidelného tréninku, pak Vám doporučujeme zařadit do tréninkového plánu také klasické aerobní cvičení.

V tomto případě bude vibrační stroj v roli jakéhosi katalyzátoru a velmi výrazně podpoří účinky aerobního cvičení.

  • Je trénink na vibračním posilovacím stroji DKN účinný?

Na vibračním posilovacím stroji DKN mohou být prováděny všechny typy pohybů. Daleko výraznějšího efektu celého tréninku dosáhnete, pokud budete provádět některé z těchto cviků dynamicky.

Všechny přínosy tohoto cvičení velmi oceníte zejména v každodenním životě. Pokud se však vibrační trénink stane tréninkovou součástí konkrétní sportovní aktivity, neobejdete se bez získání určitých specifických pohybových návyků, typických pro daný druh sportu.

  • Proč začínat s tak málo cviky – bude se můj tréninkový plán postupně zintenzivňovat?

Tak jako při všech sportech nebo cvičeních i při vibračním tréninku pracujeme s určitými fyziologickými principy. Jedním z těchto principů je i fakt, že v průběhu času budete muset trénovat více a déle, abyste docílili stejného efektu (tělo se totiž určitému typu cvičení dokáže časem přizpůsobit a začne tu samou tréninkovou dávku zvládat daleko snadněji).

Díky vysoké míře stimulace pomocí vibračního stroje, je největšího účinku dosahováno právě na začátku cvičení, dokonce již při velmi malém počtu cviků. Čím bude trénink trvat déle, tím intenzivněji budete muset cvičit, abyste dosáhli výsledku.

Abyste ze cvičení vytěžili co nejvíce, musíte svůj tréninkový plán budovat postupně krok za krokem. Pokud je trénink vhodně načasován právě do zotavovacího období, začne se uplatňovat tzv. superkompenzační efekt, díky němuž budete zvládat čím dál náročnější cvičení.

Jinými slovy: U jakékoliv aktivity je k dosažení požadovaných výsledků třeba pravidelného opakování. V úvahu se však musí vzít intenzita a charakter dané aktivity. Získané výsledky však nejsou nezvratitelné. Pokud přestanete trénovat, výsledky postupně vymizí. Organismus totiž potřebuje neustálou stimulaci.

  • Jakým způsobem vibrační DKN stroj docílí, aby se svaly stahovaly automaticky?

Fyziologický mechanismus, který se skrývá za stimulací svalů, je velmi složitý. Díky mechanickým vibracím produkovaným DKN strojem je reakce organismu okamžitá. Pokud stojíte na vibračním stroji, vibrace narušují Vaši přirozenou rovnováhu.

Do znovunastolení rovnováhy je pak zapojováno velké množství svalů. Tím že budete měnit pozice a úhel jednotlivých částí těla, dojde k napínání svalů v okolí kloubu.

Toto napětí je zaznamenáno nervovými senzory, které informaci předají přes dostředivé nervy až do mozkové kůry, která okamžitě, prostřednictvím míchy, zareaguje a dojde k reflexivní svalové kontrakci. Tím dochází k téměř okamžitému vyrovnání pozice a znovuobnovení rovnováhy.

  • Po jakou dobu budou účinky cvičení patrné poté, co přestanu s trénováním?

Tak jako je tomu u jakéhokoliv jiného typu tréninku, jakmile přestane docházet ke stimulaci organismu, dosažené výsledky časem vyprchají. Uplatňuje se zde biologické pravidlo známé jako zákon reverzibility, který v podstatě říká, že organismus usiluje ve všech směrech o rovnováhu.

Pokud si například zlomíte ruku, začne docházet k zeslabování svalu již za 24 hodin po znehybnění. Tento princip se dá aplikovat na věštšinu fyziologických procesů.

Pokud omezíte cvičení na vibračním stroji, nebo s ním dokonce úplně přestanete, výsledky postupně odezní. Rychlost tohoto ústupu je však vysoce individuální a je ovlivněna řadou dalších faktorů. Je to stejné, jako u jiného typu tréninku.

  • Mohou mě vibrace nějak ovlivnit z dlouhodobého hlediska?

Účinky vibračního tréninku byly podrobeny dlouholetým studiím, přičemž nebyly zaznamenány vůbec žádné negativní vlivy, pokud byl vibrační posilovací stroj DKN používán podle našich instrukcí a rad.

K hlavním zásadám, které by se při používání vibračního stroje měly dodržovat, patří zodpovědný a bezpečný přístup. V případě jakékoliv kontraindikace by měla cvičení samozřejmě předcházet lékařská konzultace.

Zpět do obchodu